Pip và Point là gì? Cách tính giá trị Pip?

1.  Khái niệm của Pip và Point

Pip và Point là thuật ngữ đại diện cho biên độ chuyển động của tỷ giá các cặp tiền trong thị trường Forex.

Ví Dụ: Nếu như trong chứng khoán Việt Nam, giá cổ phiếu được tính bằng đơn vị VND. Ví dụ Cổ phiếu của Vinamilk VNM có giá 123 000 VND. Nếu giá VNM tăng lên 130 000 VND thì ta nói biên độ tăng lên 7000 VND.

Còn đối với các cặp tiền, tỷ giá không có đơn vị, vì thế biên độ chuyển động của tỷ giá các cặp tiền được quy ước bằng đơn vị PIP.

Trong phần lớn các cặp tiền tệ, pip là vị trí thập phân thứ tư, point là vị trí thập phân thứ năm trong tỷ giá của 1 cặp tiền tệ. Và giá trị của 1pip = 10point

Phần lớn các cặp tiền Forex, tỷ giá có 5 chữ số thập phân nhưng có những cặp tiền chỉ có 3 chữ số thập phân, đặc biệt với Vàng (XAUUSD) chỉ có 2 chữ số thập phân.

Vì vậy phần tiếp theo, bạn sẽ biết chính xác vị trí pip và point của từng cặp tiền cụ thể.

2. Cách tính giá trị Pip

 Cặp tiền tệ có 5 chữ số thập phân

Đối với các cặp tiền có 5 chữ số thập phân pip ở vị trí thứ tư, point ở vị trí thứ 5

Như vậy để biết cặp tiền này đã biến động bao nhiêu pip, bạn sẽ lấy chênh lệch giá đến vị trí thứ tư.

Dễ hiểu hơn, bạn hãy xem ví dụ.

Ví dụ: Tỷ giá AUDUSD hiện tại 0.82345, vị trí thập phân thứ tư (số 4) chính là pip.

  • Nếu tỷ giá tăng lên 0.082445, biên độ tăng thêm 1 pip = 10 point.
  • Nếu tỷ giá tăng lên 0.82985, biên độ tăng thêm 98 -34 = 64 pip = 640 point.

Cặp tiền tệ có 3 chữ số thập phân

Trong các cặp tiền tệ liên quan đến JPY, pip được biểu thị bằng số thập phân thứ hai, point được biểu thị bằng số thập phân thứ ba trong tỷ giá

Như vậy để biết cặp tiền này đã biến động bao nhiêu pip, bạn sẽ lấy chênh lệch giá đến vị trí thứ hai.

Hãy xem ví dụ sau đây: 

Tỷ giá EURJPY hiện tại là 135.579, vị trí thập phân thứ hai (số 7) là pip, vị trí thập phân thứ ba (số 9) là point.

  • Nếu tỷ giá giảm xuống 135.333, biên độ giảm 579 – 333 = 246 point = 24,6 pip.
  • Nếu tỷ giá tăng lên 135.999, biên độ tăng 999 – 579 = 420 point = 42 pip.

Cách tính pip và point  của vàng trong Forex

Vàng (XAUUSD) là trường hợp đặc biệt khi tỷ giá chỉ có 2 chữ số thập phân. Vì vậy pip được biểu thị bằng số thập phân thứ nhất, point được biểu thị bằng số thập phân thứ hai trong tỷ giá.

Như vậy để biết biến động của Vàng là bao nhiêu pip, cách tính là lấy chênh lệch giá đến vị trí thứ nhất.

Hãy xem ví dụ sau đây: 

Tỷ giá XAUUSD hiện tại là 1357.68, vị trí thập phân thứ nhất (số 6) là pip, vị trí thập phân thứ hai (số 8) là point.

  • Nếu tỷ giá giảm xuống 1357.37, biên độ giảm 68 – 37 = 31 point = 3,1 pip.
  • Nếu tỷ giá tăng lên 1358.88, biên độ tăng 888 – 768 = 120 point = 12 pip.

Đối với Vàng (XAUUSD), để dễ nhớ, bạn hãy nhớ biến động 1$ tương đương 10 pip3.

3. Công thức tính lợi nhuận giao dịch trong thị trường Forex

Giá trị pip là gì? Tại sao cần quan tâm đến giá trị của 1 pip?

Gía trị pip của 1 cặp tiền tệ là số tiền lãi hoặc lỗ mà 1 pip chuyển động tạo ra đối với lệnh giao dịch 1 lot tiêu chuẩn.

Giá trị pip rất quan trọng trong việc quản lý rủi do. Bạn không thể biết lợi nhuận/ thua lỗ của mình là bao nhiêu nếu không biết cách tính giá trị pip trong giao dịch Forex. Cụ thể:

Lợi nhuận/ thua lỗ = số lot x số pip x giá trị 1 pip

Biết được cách tính giá trị pip sẽ giúp bạn biết lệnh giao dịch này sẽ được hoặc mất bao nhiêu tiền nếu chạm SL hoặc TP, từ đó giúp quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Giả sử bạn đang sử dụng tài khoản đơn vị USD.

  • Với những cặp tiền có USD đứng sau (XXX/USD): Giá trị pip là 10$.
  • Với những cặp tiền không có USD đứng sau (XXX/YYY): Giá trị pip bằng 10$ nhân tỷ giá YYY/USD, trong đó tỷ giá YYY/USD là tỷ giá tại thời điểm tính giá trị pip.

Ví dụ: Với tỷ giá AUD/USD hiện tại là 0.7000 –> Giá trị pip của tất cả các cặp có AUD đứng sau (XXX/AUD) là 10 x 0.7000 = 7$

Giá trị pip của mỗi cặp tiền có “đuôi” khác nhau sẽ khác nhau, tùy thuộc vào tỷ giá của cặp tiền đứng sau so với USD.

Vì thế khi giao dịch Forex, cần biết cách tính giá trị pip để điều chỉnh khối lượng giao dịch phù hợp. Với chiến lược giao dịch có volume 1 lot và Take profit 50 pip, giao dịch cặp EURUSD sẽ mang lại 500$ lợi nhuận còn cặp EURAUD thì chỉ mang lại 350$ mà thôi. Đó là sự khác nhau!

Tags

Add Comment

Your email is safe with us.

1900 886 826

Sign In Vins Global Fintech

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password