FOMC là gì? FOMC ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào?

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang – FOMC là gì? Là cơ quan thực hiện chính sách tiền tệ cho ngân hàng trung ương Hoa Kỳ. Và là một nhánh của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), mục tiêu của nó là thúc đẩy việc làm tối đa, giá cả ổn định và lãi suất vừa phải theo thời gian.

1. FOMC là gì?

FOMC (The Federal Open Market Committee) – Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, là cơ quan tạo lập chính sách tiền tệ của Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED), bao gồm 12 thành viên, trong đó có 7 thành viên từ Hội đồng Thống đốc và 5 thành viên khác được chọn luân phiên từ 12 Chủ tịch của các chi nhánh.

2. Chức năng hoạt động của FOMC

Hai mục tiêu chính của FED là thông qua việc hoạch định chính sách tiền tệ để nhằm:

  • Ổn định giá cả
  • Gia tăng cơ hội việc làm của thị trường lao động

Qua đó, FOMC thực hiện chính sách của FED bằng cách điều chỉnh lãi suất ngắn hạn để phản ứng lại với các diễn biến của nền kinh tế.

Ngoài ra, trong thời kỳ khủng hoảng, để đảm bảo thống nhất của hệ thống tài chính, FOMC còn đảm nhiệm vai trò quản lý cung tiền, nhằm cung cấp thanh khoản trong thời kỳ khủng hoảng vốn dĩ có tính thanh khoản kém.

Những quyết định của FOMC thường ảnh hưởng đến các khoản tín dụng cũng như mức lãi suất mà các doanh nghiệp và người tiêu dùng phải trả.

Và qua đó, những quyết định này sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và thị trường việc làm trong ngắn hạn cũng như giá cả trong dài hạn.

3. Cuộc họp của FOMC (FOMC Meeting)

Mỗi năm FOMC sẽ có 8 cuộc họp cố định và sẽ tổ chức họp bất thường bất cứ lúc nào cần thiết tùy theo tình hình của nền kinh tế cũng như thị trường tài chính.

Sau mỗi cuộc họp sẽ có một bản thông báo tóm tắt triển vọng kinh tế theo đánh giá của FOMC và những quyết định chính sách tại cuộc họp đó. Còn biên bản sẽ được công bố sau 3 tuần. Bản ghi âm hoàn chỉnh của các cuộc họp được công bố 5 năm sau đó.

Theo luật Mỹ, FED là cơ quan điều hành chính sách tiền tệ với đích đến cuối cùng là các mục tiêu vĩ mô gồm giá cả ổn định và thị trường lao động ở trạng thái toàn dụng. Thông thường, FOMC triển khai chính sách bằng cách điều chỉnh lãi suất ngắn hạn để phản ứng với các diễn biến của nền kinh tế.

Các cuộc họp thường diễn ra ở Washington, mặc dù có thể họp qua điện thoại hoặc video. Chúng thường kéo dài 1 – 2 ngày. Cuộc họp 1 ngày thường bắt đầu từ 8h30 sáng thứ Ba và kết thúc vào lúc 1 hoặc 2h chiều. Cuộc họp 2 ngày sẽ thảo luận 1 chủ đề đặc biệt, thường bắt đầu từ buổi chiều của ngày hôm trước và kết thúc vào 2h chiều ngày hôm sau.

Chủ đề quan trọng nhất của mỗi cuộc họp là lãi suất liên bang – loại lãi suất mà các ngân hàng áp dụng cho các khoản vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng. Lãi suất được lập để hỗ trợ 2 mục tiêu cơ bản mà chính sách tiền tệ của Mỹ hướng đến như đã nói ở trên.

4. Khi nào Biên bản cuộc họp của FOMC được công bố?

Biên bản này là một bản ghi chép chi tiết cuộc họp về chính sách được tổ chức 2 tuần trước đó. Tức Biên bản cuộc họp FOMC sẽ được công bố 2 tuần sau khi cuộc họp gồm 12 thành viên FOMC diễn ra.

Các biên bản mang tới cái nhìn sâu sắc về lập trường của FOMC với chính sách tiền tệ, do đó những nhà đầu tư hoặc giao dịch tiền tệ thường nghiên cứu chúng một cách cẩn thận để tìm ra những cơ hội giao dịch trên thị trường.

Với giờ mùa hè, biên bản họp FOMC sẽ được công bố vào 1 giờ sáng thứ 5 giờ Việt Nam.

Còn với giờ mùa đông, lịch làm việc sẽ trễ hơn 1 tiếng, biên bản FOMC sẽ được công bố lúc 2 giờ sáng thứ 5 giờ Việt Nam.

Các cuộc họp thường diễn ra ở Washington và có thể họp qua điện thoại hoặc video call, thường kéo dài 1-2 ngày.

  • Nếu họp 1 ngày thì thường bắt đầu từ 8h30 sáng thứ Ba và kết thúc vào lúc 1 hoặc 2h chiều.
  • Nếu họp 2 ngày sẽ thảo luận 1 chủ đề đặc biệt, thường bắt đầu từ buổi chiều của ngày hôm trước và kết thúc vào 2h chiều ngày hôm sau.

5. Các cặp ngoại tệ ảnh hưởng mạnh bởi Biên bản họp FOMC

Biên bản cuộc họp FOMC rất quan trọng đối với thị trường tài chính. Từ kết quả được công bố bởi FOMC, thị trường tiền tệ sẽ nói chung và đồng USD sẽ biến động rất mạnh.

Trong đó mức độ dao động lớn nhất được các nhà giao dịch quan tâm hơn cả đó là EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD và Vàng (XAU/USD).

Ngoài ra, FOMC ảnh hưởng đến nhà đầu tư thông qua việc kiểm soát tỷ lệ tiền được cấp. Các ngân hàng sử dụng tỷ lệ này để hướng dẫn tất cả các lãi suất khác. Kết quả là, tỷ lệ quỹ hỗ trợ kiểm soát sự sẵn có của tiền để đầu tư vào nhà ở, doanh nghiệp và cuối cùng là tiền lương và lợi nhuận đầu tư của bạn.

Tags

Add Comment

Your email is safe with us.

1900 886 826

Sign In Vins Global Fintech

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password