Cơ chế hoạt động của Blockchain

Sau cuộc cách mạng Internet của thập niên 90 và những năm 2000, thế giới chứng kiến sự xuất hiện mạnh mẽ của một công nghệ mới dưới tên gọi Công nghệ Blockchain. Có lẽ, một trong những ứng dụng Blockchain phổ biến nhất chính là cryptocurrency mà đại diện tiêu biểu là đồng Bitcoin. Nhiều người biến đến Bitcoin, gọi đó là Blockchain 1.0, nhưng chưa thực sự hiểu rõ công nghệ Blockchain nền tảng là gì? Blockchain chỉ để ứng dụng trong tiền tệ hay còn những khả năng, tiện ích nào khác?

Trong bài viết này, bạn hãy cùng VGF tìm hiểu về cơ chế hoạt động của Blockchain nhé.

 

 

Các phiên bản chính của Blockchain

Hiện tại thì công nghệ blockchain có 3 phiên bản chính gồm:

Blockchain 1.0

Blockchain 2.0

Blockchain 3.0

 

Blockchain 1.0 – Tiền tệ và Thanh toán: Là phiên bản sơ khai và đầu tiên của blockchain.

Ứng dụng chính của phiên bản này là các công việc liên quan đến tiền mã hoá. Nó bao gồm việc chuyển đổi tiền tệ, kiều hối và tạo lập hệ thống thanh toán kỹ thuật số.

Đây cũng là lĩnh vực quen thuộc với rất nhiều ngườt nhất, đôi khi khá nhiều người lầm tưởng Bitcoin và Blockchain là một.

 

Blockchain 2.0 – Tài chính và Thị trường: Đây là phiên bản thứ 2 của blockchain.

Ứng dụng của nó là xử lý tài chính và ngân hàng: mở rộng quy mô của Blockchain, đưa blockchain tích hợp vào các ứng dụng tài chính và thị trường.

Các tài sản bao gồm cổ phiếu, chi phiếu, nợ, quyền sở hữu và bất kỳ điều gì có liên quan đến thỏa thuận hay hợp đồng.

 

Blockchain 3.0 – Thiết kế và Giám sát hoạt động: Hiện tại đây đang là phiên bản cao nhất của blockchain.

Ở phiên bản này, công nghệ Blockchain sẽ vượt khỏi biên giới chỉ phục vụ cho lĩnh vực tài chính. Nó hướng đến các lĩnh vực khác như giáo dục, chính phủ, y tế và nghệ thuật…

 

 

 

2/ Các cơ chế hoạt động của Blockchain

Công nghệ blockchain tương đồng với cơ sở dữ liệu, chỉ khác ở việc tương tác với cơ sở dữ liệu. Để hiểu blockchain, cần nắm được những định nghĩa sau:

 

Cơ chế đồng thuận phân tán đồng đẳng (hay còn gọi là cơ chế đồng thuận phân quyền) (Distributed)

Cơ chế này ngược lại với mô hình cổ điển về cơ chế đồng thuận tập trung – nghĩa là khi một cơ sở dữ liệu tập trung được dùng để quản lý việc xác thực giao dịch. Một sơ đồ phân tán đồng đẳng chuyển giao quyền lực và sự tin tưởng cho một mạng lưới phân tán đồng đẳng và cho phép các nút của mạng lưới đó liên tục lưu trữ các giao dịch trên một khối (block) công cộng, tạo nên một chuỗi (chain) độc nhất: chuỗi khối (blockchain).

Mỗi khối kế tiếp chứa một “Hash” (một dấu tay độc nhất) của mã trước đó; vì thế, mã hóa (thông qua hàm hash) được sử dụng để bảo đảm tính xác thực của nguồn giao dịch và loại bỏ sự cần thiết phải có một trung gian tập trung. Sự kết hợp của mã hóa và công nghệ blockchain lại đảm bảo rằng sẽ không bao giờ một giao dịch được lưu trữ lại hai lần.

 

Chuỗi khối (The blockchain) và dịch vụ chuỗi khối

Một chuỗi khối giống như một nơi để lưu trữ dữ liệu bán công cộng trong một không gian chứa hẹp (khối). Bất cứ ai cũng có thể xác nhận việc bạn nhập thông tin vào vì khối chứa có chữ ký của bạn, nhưng chỉ có bạn (hoặc một chương trình) có thể thay đổi được dữ liệu của khối đó vì chỉ có bạn cầm khóa bí mật cho dữ liệu đó.

Vì thế chuỗi khối hoạt động gần giống như một cơ sở dữ liệu, ngoại trừ một phần của thông tin được lưu trữ – header của nó là công khai.

Dữ liệu lưu trữ có thể là một giá trị hoặc một số dư tiền mã hóa. Một chuỗi khối hoạt động như một hệ thống lưu chuyển giá trị thay thế mà không một cá nhân hay tổ chức bên thứ ba nào có thể thay đổi được nó (vì quá trình lưu trữ dữ liệu đã được mã hóa). Nó dựa trên quyền công khai và bí mật, nhìn công khai nhưng kiểm soát bí mật.

 

 

Hợp đồng thông minh (Smart Contracts) và tài sản thông minh

Hợp đồng thông minh là các khối để xây dựng nên các ứng dụng phi tập trung. Một hợp đồng thông minh tương đương với một chương trình nhỏ mà bạn có thể tin tưởng với một đơn vị giá trị và quản lý giá trị đó. Ý tưởng cơ bản đằng sau hợp đồng thông minh là sự quản lý bằng khế ước đối với một giao dịch giữa hai bên liên quan hay nhiều hơn có thể được xác minh theo thứ tự thông qua chuỗi khối, thay vì thông qua một trung gian cụ thể. Sao phải dựa vào một cá nhân hay tổ chức cụ thể trong khi hai hay nhiều bên tham gia có thể đồng thuận lẫn nhau, và khi họ có thể đưa ra các điều khoản và thực thi sự đồng thuận bằng chương trình và các điều kiện, tiền sẽ được chuyển tự động khi điều kiện được đáp ứng.

 

Tính toán tin cậy (Trusted Computing)

Khi bạn kết hợp các nền tảng đằng sau mỗi chuỗi khối, cơ chế đồng thuận phi tập trung và hợp đồng thông minh, bạn sẽ nhận ra rằng chúng hỗ trợ cho việc truyền bá các nguồn lực và giao dịch trên một mặt phẳng theo một cách ngang hàng, và trong khi làm điều đó, chúng cho phép các máy tính tin tưởng lẫn nhau ở một mức độ sâu.

Vai trò của chuỗi khối là người xác nhận giao dịch minh bạch, mỗi khối ngang hàng có thể tiếp tục tin tưởng lẫn nhau tuân theo các quy luật tin tưởng tuyệt đối của công nghệ.

 

Bằng chứng công việc (Proof of Work)

Tại trung tâm của hoạt động chuỗi khối là khái niệm then chốt của “bằng chứng công việc”, một phần tầm nhìn được tích hợp sẵn của Satoshi Nakamoto cho vai trò của chuỗi khối trong việc xác thực các giao dịch. Nó được biểu hiện là một rào cản lớn ngăn cản người dùng thay đổi dữ liệu trên chuỗi khối mà không sửa lại bằng chứng công việc.

Bằng chứng công việc là khối then chốt xây dựng nên blockchain vì nó không thể “sửa lại” và được bảo vệ thông qua sức mạnh của hàm hash mã hóa.

 

Hệ thống quản lý hỗ trợ hiến và nhận mô tạng

Nhóm tác giả đề xuất mô hình hệ thống quản lý hỗ trợ hiến và nhận mô tạng dựa trên nền tảng Blockchain. Với hệ thống này, nhóm tác giả đã giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn trong việc hiến và nhận mô tạng như giải quyết được sự bất cập trong quá trình quản lý tại các cơ sở hiến và nhận tạng, sai sót về quy trình, thao tác xử lý mất nhiều thời gian hay việc khó tiếp cận của người dùng. Hệ thống này có tên là UIT-ODSMS (Organ Donation Support Management System) nó giúp hỗ trợ cho người có nhu cầu hiến và nhận mô tạng, giúp họ chủ động giải quyết các vấn đề của quá trình này thông qua hệ thống. Ngoài ra, hệ thống này còn hỗ trợ liên kết giữa các cơ sở y khoa, bệnh viện nhằm giải quyết các vấn đề về nguồn gốc của mô tạng một cách nhanh chóng và an toàn. Hơn nữa, dữ liệu trên UIT-ODSMS được lưu trữ trong các máy chủ phân tán của Blockchain, vì vậy hệ thống này thực hiện việc ngăn chặn thao túng dữ liệu, đảm bảo tính bảo an toàn trong dữ liệu y khoa.

 

Sổ cái phân tán

Sổ cái phân tán đề cập đến thực tế là việc hạch toán giao dịch được hoàn thành bởi nhiều nút được phân phối ở những nơi khác nhau và mỗi nút ghi lại một tài khoản hoàn chỉnh, do đó chúng có thể tham gia giám sát tính hợp pháp của giao dịch và cũng có thể cùng nhau làm chứng cho điều đó.

Khác với lưu trữ phân tán truyền thống, tính độc đáo của lưu trữ phân tán của blockchain chủ yếu thể hiện ở hai khía cạnh: một là mỗi nút của blockchain lưu trữ dữ liệu hoàn chỉnh theo cấu trúc blockchain, và lưu trữ phân tán truyền thống nói chung, dữ liệu được chia thành nhiều phần để bảo quản theo những quy tắc nhất định. Thứ hai là việc lưu trữ của mỗi nút trong chuỗi khối là độc lập và bình đẳng về trạng thái. Nó dựa trên cơ chế đồng thuận để đảm bảo tính nhất quán của việc lưu trữ, trong khi lưu trữ phân tán truyền thống thường đồng bộ hóa dữ liệu với các nút dự phòng khác thông qua nút trung tâm. Không một nút nào có thể ghi dữ liệu sổ sách một cách riêng biệt, do đó tránh được khả năng một người ghi sổ duy nhất bị kiểm soát hoặc mua chuộc để giữ các tài khoản giả. Ngoài ra còn có đủ các nút kế toán, về lý thuyết trừ khi tất cả các nút bị phá hủy, tài khoản sẽ không bị mất, do đó đảm bảo an toàn cho dữ liệu tài khoản.

Mã hóa không đối xứng

Thông tin giao dịch được lưu trữ trên blockchain là công khai, nhưng thông tin nhận dạng tài khoản được mã hóa cao và chỉ có thể được truy cập khi có sự cho phép của chủ sở hữu dữ liệu, do đó đảm bảo an toàn dữ liệu và quyền riêng tư cá nhân.

 

Tham gia Sàn Binance Nhận chiết khấu

Nhận Bonus lên đến 40% hoa hồng khi giới thiệu bạn bè

 

Những vấn đề còn tồn tại

Một trong những đặc điểm được quan tâm nhất của blockchain là tính phân tán đồng đẳng, nghĩa là không cần một trung tâm lưu trữ và đồng bộ trạng thái mạng lưới. Tuy nhiên hiện nay tính năng này hoạt động quá chậm chạp trong môi trường giao dịch của bitcoin.

Ví dụ không ít vụ việc hacker đã đánh vào các sàn giao dịch phi tập trung hoặc tập trung để đánh cắp bitcoin và số tiền của các nhà đầu tư.

Ngoài ra việc kỳ vọng bitcoin thay thế phương tiện thanh toán cổ điển đã gần như tan biến khi tốc độ giao dịch quá chậm so với việc dùng thẻ tín dụng thông thường.

Để đảm bảo tính minh bạch và đồng nhất thì dữ liệu tại mỗi điểm nút phải như nhau và nó làm cho việc lưu trữ trở nên bất khả thi đối với các thiết bị có bộ nhớ hạn chế.

 

Lời Kết

Blockchain là một từ khóa “thời thượng” hiện nay. Có thể kể đến rất nhiều tiềm năng của blockchain sẽ được ứng dụng. Dù cùng với cơn sốt Tiền Điện Tử , Blockchain thường bị nhầm tưởng phải liên quan đến tiền Điện Tử. Tuy nhiên, trên thực tế, Blockchain có thể tồn tại mà không cần đến Coin hay Token.

Theo thời gian, khi ứng dụng của Blockchain ngày càng hiện hữu và phổ biến hơn, chúng ta sẽ đánh giá được tầm quan trọng của công nghệ mới này đến thế giới thực.

Add Comment

Your email is safe with us.

1900 886 826

Sign In Vins Global Fintech

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password